Kulturnämnden

Idag valdes jag till ledamot i Västra Götalands kulturnämnd. Jag vill tacka de väljare som röstat grönt och regionfullmäktigegruppen i miljöpartiet som givit mig förtroendet att representera partiet i kulturfrågor i regionen. Den regionala kulturpolitiken ligger mig särskilt varmt om hjärtat och det har jag varit tydlig med ända sedan jag började engagera mig i partiet. Målet för mig har hela tiden varit att just få arbeta i kulturnämnden i regionen. Det beror inte bara på att Västra Götaland har den största regionala kulturbudgeten i hela Sverige, och att vi därmed betraktas som en föregångare och att de satsningar vi gör här får uppmärksamhet i hela landet. Utan det beror också på min erfarenhet av att under många år ha varit verksam inom det fria kulturlivet i regionen, inom litteratur, konst och digitalisering bland annat, och sett det särskilda värdet som kan skapas när kulturprojekt och -verksamheter får både styrka och inspiration av regional samverkan. Att hela regionen ska leva är aldrig en floskel eller börda, men särskilt i detta fall en möjlighet till ännu mer framgångsrika kulturprojekt. Detta har Västra Götalands kulturnämnd värnat oavsett politisk majoritet och det avser jag att fortsätta prioritera.

I miljöpartiets ideologi är tanken om den hållbara civilisationen central, och det bör den förstås vara inom kulturpolitiken också. Men vad är hållbarhet inom kulturen? Det finns en del som betraktar kulturlivet som ett ekosystem, från förskolans mikrober till operans primater. En särskild roll för att bygga resiliens inom detta ekosystem spelar det småskaliga, fria kulturlivet. Här finns tillräcklig rörlighet och frihet för att både släppa in nya aktörer och för att samtidigt nå konstnärlig höjd. Från amatör- och prosumerledet och upp till institutionernas stora scener och sammanhang utgör det fria kulturlivet ett viktigt kommunicerande kärl. Därför anser jag att miljöpartiets kulturpolitik särskilt ska bygga förutsättningar för det fria kulturlivet att frodas.

En annan viktig faktor för att stärka hållbarheten inom kulturlivet är diversifierad finansiering, dvs att finansieringen kommer från flera olika källor. Det är en erfarenhet jag själv har med mig från mina olika arbeten inom det fria kulturlivet. Dels för att det bygger ett brett engagemang för verksamheten och dels för att verksamheten blir mindre sårbar. Västra Götalands kulturnämnd får med samverkansmodellen, där statliga pengar flyttar till regionen, mer makt och måste enligt min mening försöka använda dessa pengar som hävstång för ytterligare kommunala, statliga och internationella satsningar. Så bygger vi tillsammans engagemang och förutsättningar för ett rikt kulturliv i regionen.

Vi har nu en unik chans att låta grön kulturpolitik utvecklas i Västra Götaland. Vi sitter i majoritet i Göteborg och i regionen och vi har en grön kulturminister. Det innebär att det nu för första gången i vårt partis historia sitter miljöpartister på beslutande positioner inom kulturområdet hela vägen från minister via region till kommunfullmäktige i regionens största stad.  Jag ser därför väldigt mycket fram emot att driva på för att mer av den gröna ideologin ska genomsyra satsningar inom kulturlivet i vår region.

Jag vill också verka för att kulturpolitiken flyttar närmare politikens centrum och att vi kulturpolitiker bättre verkar för en ökad dialog med medborgare och kulturaktörer. I görligaste mån kommer jag att kommunicera genom denna blogg, men det går självklart bra att kontakta mig direkt via mail också.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: