Kategori Historia

Wikipedia-grupp i Sotenäs

Den 20 september startades en Wikipedia-grupp i Sotenäs. Då kom Sofie Jansson från Wikimedia till Kungshamn och höll en föreläsning om grunderna och principerna kring att redigera och skriva på Wikipedia. Igår träffades gruppen igen och började skriva. Vår första artikel handlar om Gerlegården. Det kanske inte ser så imponerade ut, men artikeln rankas redan […]