Kategori Migration

Miljöpartiets dialogkonferens

Den 27 februari hade jag förmånen att få delta i miljöpartiets dialogkonferens om migrationspolitiken i Malmö som representant för miljöpartiet Fyrbodal. Enligt uppgift från riksdagskansliet kommer personalen där att arbeta enbart med att sammanställa alla förslag som inkommit under den kommande veckan. Det ska bli mycket intressant att ta del av resultatet. I det omfattande […]